Uslovi korišćenja

Posetom na našu web lokaciju ili kupovinom na našoj web stranici , vi se uključujete u našu „Uslugu“ i slažete se da će biti obavezani sledećim uslovima i odredbama („Uslovi korišćenja usluge“, „Uslovi“), uključujući te dodatne uslove i odredbe i pravila koji su ovde navedeni ili dostupni preko hiperveze. Ovi Uslovi korišćenja usluge primenjuju se na sve korisnike web lokacije, uključujući bez ograničenja korisnike koji su pretraživači, prodavci, kupci, trgovci ili koji doprinose sadržaju.

Molimo pročitajte ove Uslove pružanja usluge pažljivo pre nego što pristupite ili koristite našu veb stranicu. Pristupom ili korišćenjem bilo kog dela veb lokacije prihvatate da se obavezujete ovim Uslovima korišćenja usluge. Ako se ne slažete sa svim uslovima i odredbama ovog sporazuma, možda nećete moći da pristupite veb lokaciji ili koristite bilo koju uslugu. Ako se ovi Uslovi usluge smatraju ponudom, prihvatanje je izričito ograničeno na ove Uslove pružanja usluge.

– ONLINE USLOVI TRGOVINE

Prihvatajući ove uslove usluge, izjavljujete da ste u svojoj provinciji ili državi prebivališta punoletnici u vašoj provinciji ili državi prebivališta i dali ste nam svoj pristanak na dozvolite bilo kojem maloletnom članu porodice da koristi ovu stranicu.

Ne možete da koristite naše proizvode u bilo kakve ilegalne ili neovlašćene svrhe, niti možete da koristite, korišćenjem Usluge, krše bilo koje zakone u vašoj nadležnosti (uključujući zakone o autorskim pravima, ali nisu ograničeni na njih).

Ne smete preneti nikakve viruse ili bilo kakav kodeks destruktivne prirode.

Kršenje ili kršenje bilo kog od Uslova rezultiraće momentalnim ukidanjem Vaših Usluga.

– OPŠTI USLOVI

Zadržavamo pravo da odbijemo uslugu bilo kome iz bilo kojeg razloga u bilo koje vreme.

Shvatate da se vaš sadržaj (ne uključujući podatke o kreditnoj kartici) može preneti nekodirano i uključivati prenošenje preko različitih mreža. Promene da bi se uskladile i prilagodile tehničkim zahtevima priključnih mreža ili uređaja. 

Saglasni ste da nećete reproducirati, umnožavati, kopirati, prodavati, preprodavati bilo koji deo Usluge, korišćenje usluge ili pristup usluzi ili bilo koji kontakt na web stranici putem koje se usluga pruža, bez izričite pismene dozvole od nas.

Naslovi koji se koriste u ovom sporazumu uključuju se samo radi praktičnosti i neće ograničavati ili na bilo koji drugi način uticati na ove Uslove.

– TAČNOST I POTPUNOST INFORMACIJA

Ne odgovaramo ako informacije dostupne na ovom web mestu nisu tačne, potpune ili trenutne. Materijal na ovoj stranici dostupan je samo za opšte informacije i na njega se ne može oslanjati ili koristiti kao jedini osnov za donošenje odluka bez savetovanja sa primarnim, tačnijim, potpunijim ili pravovremenijim izvorima informacija. Svako pouzdanje u materijale na ovoj veb stranici je na vaš rizik.

Ova web lokacija može da sadrži određene istorijske informacije. Istorijske informacije, nužno, nisu trenutne i daju se samo u vaše svrhe. Pridržavamo pravo da u bilo kom trenutku izmenimo sadržaj ove veb stranice, ali nemamo obavezu da ažuriramo bilo kakve informacije na našoj web lokaciji. Slažete se da je vaša odgovornost da pratite promene na našoj veb stranici.

 – IZMENE USLUGE I CENE

Cene za naše proizvode podložne su promeni bez prethodne najave.

Pridržavamo pravo u bilo koje vreme da izmenimo ili prekinemo Uslugu (ili bilo koji njegov deo ili sadržaj) bez najave u bilo koje vreme.

Nećemo biti odgovorni ni vama ni bilo kojoj trećoj strani za bilo kakve izmene, promene cene, obustavu ili prekid usluge

 – PROIZVODI ILI USLUGE (ako je primenljivo)

Određeni proizvodi ili usluge mogu biti dostupni isključivo na mreži putem web lokacije. Ovi proizvodi ili usluge mogu imati ograničenu količinu i podležu vraćanju ili razmeni samo u skladu sa našom Politikom povratka.

Potrudili smo se što je moguće tačnije prikazati boje i slike naših proizvoda koji se pojavljuju u prodavnici. Ne možemo garantovati da će prikaz bilo koje boje vašeg monitora računara biti tačan.

Zadržavamo pravo, ali nismo obavezni da ograničavamo prodaju naših proizvoda ili usluga bilo kojoj osobi, geografskom regionu. To pravo možemo izvršiti od slučaja do slučaja. Zadržavamo pravo da ograničimo količine bilo kog proizvoda ili usluge koje nudimo. Svi opisi proizvoda ili cene proizvoda podložni su promeni u bilo koje vreme bez prethodne najave, prema vlastitom nahođenju. Pridržavamo pravo da u bilo kojem trenutku obustavimo bilo koji proizvod. Svaka ponuda za bilo koji proizvod ili uslugu napravljenu na ovoj web stranici je nevažeća tamo gde je to zabranjeno.

Ne garantujemo da će kvalitet bilo kog proizvoda, usluga, informacija ili drugog materijala koji ste kupili ili nabaviti ispuniti vaša očekivanja ili da će bilo kakve greške u Usluzi biti ispravljene.

– TAČNOST INFORMACIJA O NAPLATI I RAČUNU

Zadržavamo pravo da odbijemo bilo koju porudžbinu koju postavite kod nas. Mi možemo, prema vlastitom nahođenju, da ograničimo ili otkažemo količine kupljene po osobi, po domaćinstvu ili po narudžbi. Ova ograničenja mogu obuhvatati narudžbe postavljene na ili pod istim korisničkim računom, istom kreditnom karticom i  naloge koji koriste istu adresu za naplatu i dostavu. U slučaju da izvršimo promenu ili otkažemo nalog, možemo da vas pokušamo obavestiti kontaktiranjem e-pošte i adrese za naplatu / telefonskog broja koji je dat u trenutku kada je narudžba napravljena. Zadržavamo pravo da ograničimo ili zabranimo narudžbe za koje, po našem jedinom mišljenju, izgleda da ih postavljaju trgovci, prodavci ili distributeri.

Slažete se da ćete dati sve trenutne, potpune i tačne informacije o kupovini i računu za sve kupovine obavljene u našoj prodavnici. Saglasni ste da odmah ažurirate svoj nalog i druge informacije, uključujući vašu adresu e-pošte i datume važenja kako bismo mogli dovršiti vaše transakcije i kontaktirati vas po potrebi.

Za više detalja, pogledajte našu smernicu za povratak

– OPCIJSKI ALATI

Možemo vam pružiti pristup alatima treće strane nad kojima ne nadgledamo niti imamo bilo kakvu kontrolu ili ulaz.

Priznajete i slažete se da pružamo pristup takvim alatima „kakav je“ i „kao što je dostupan“ bez ikakvih garancija, zastupanja ili uslova bilo koje vrste i bez bilo kakvog odobrenja. Nećemo imati nikakvu odgovornost koja proizlazi iz ili se odnosi na vašu upotrebu neobaveznih alata treće strane.

Svako korišćenje opcionalnih alata koji se nude putem veb stranice potpuno je na sopstveni rizik i diskreciju i trebalo bi da osigurate da ste upoznati i odobravate uslove pod kojima vam pružaju odgovarajuće alate trećih strana.

U budućnosti možemo takođe ponuditi nove usluge i funkcije putem web stranice (uključujući izdanje novih alata i resursa). Takve nove funkcije i usluge takođe podležu ovim Uslovima korišćenja usluge.

– TREĆE STRANKE POVEZANE

Određeni sadržaj, proizvodi i usluge dostupni putem našeg servisa mogu uključivati materijale trećih strana.

Veze treće strane na ovoj web stranici mogu vas usmeriti na web lokacije trećih strana koje nisu povezane sa nama. Nismo odgovorni za ispitivanje ili ocenjivanje sadržaja ili tačnosti i ne garantujemo i nećemo imati nikakvu odgovornost ni za bilo koji materijal ili web lokaciju trećih strana, niti za bilo koji drugi materijal, proizvod ili uslugu trećih strana.

Ne odgovaramo za bilo kakvu štetu ili štetu koja se odnosi na kupovinu ili upotrebu robe, usluga, resursa, sadržaja ili bilo koje druge transakcije izvršene u vezi sa bilo kojim web lokacijama trećih strana. Pažljivo proučite politike i prakse treće strane i proverite da li ih razumete pre nego što se uključite u bilo koju transakciju. Žalbe, reklamacije, zabrinutosti ili pitanja u vezi sa proizvodima trećih strana treba da budu usmerena prema trećoj strani.

– KOMENTARI KORISNIKA, Povratne informacije i druge prijave

Ako na naš zahtev pošaljete određene konkretne prijave (na primer konkurse) ili bez zahteva od nas pošaljete kreativne ideje, predloge, planove ili drugi materijal, bilo da ste online, e-poštom, poštanskom poštom ili na neki drugi način (zbirno, „komentari“), slažete se da možemo, u bilo kom trenutku, bez ograničenja, uređivati, kopirati, objavljivati, distribuirati, prevoditi i na bilo koji drugi način koristiti bilo koji komentar koji nam nam pošaljete; Nismo i nemamo nikakvu obavezu  da čuvamo komentare u poverenju; da plati nadoknadu za bilo kakve komentare; da odgovori na bilo kakve komentare.

Mi možemo, ali nemamo obavezu, nadzirati, uređivati ili uklanjati sadržaje za koje sami utvrdimo da su nezakoniti, uvredljivi, preteći, klevetnički, pornografski, opsceni ili na drugi način prigovorni ili krše intelektualnu svojinu bilo koje strane ili ove Uslove pružanja usluge .

Slažete se da vaši komentari neće kršiti bilo koje pravo bilo koje treće strane, uključujući autorska prava, zaštitni znak, privatnost, ličnost ili drugo lično ili vlasničko pravo. Nadalje se slažete da vaši komentari neće sadržavati klevetničke ili na drugi način nezakonite, nasilne ili opscene materijale, niti sadržavati bilo kakav kompjuterski virus ili drugi zlonamerni softver koji bi na bilo koji način mogao uticati na rad Usluge ili bilo koje srodne web stranice. Ne možete koristiti lažnu adresu e-pošte, pretvarati se da ste neko drugi osim sebe ili na drugi način zavesti nas ili treće strane u vezi sa poreklom komentara. Vi ste jedini odgovorni za sve komentare koje date i njihovu tačnost. Ne preuzimamo odgovornost i ne preuzimamo odgovornost za komentare koje ste postavili vi ili bilo koja treća strana.

– LIČNE INFORMACIJE

Vaše dostavljanje ličnih podataka putem prodavnice reguliše naša Politika privatnosti. Da biste pogledali našu politiku privatnosti.

– GREŠKE, NEPOTREBE I PROPISI

Povremeno se na našoj web lokaciji ili u Servisu mogu naći informacije koje sadrže tipografske greške, netačnosti ili propuste koji se mogu odnositi na opise proizvoda, cene, promocije, ponude, troškove isporuke proizvoda, tranzitna vremena i dostupnost. Pridržavamo si pravo da ispravimo bilo kakve greške, netačnosti ili propuste i da izmenimo ili ažuriramo podatke ili otkažemo narudžbe ako su bilo koji podaci u Usluzi ili na bilo kom povezanom web mestu netačni u bilo koje vreme bez prethodne najave (uključujući i nakon što ste predali svoju narudžbu) .

Ne preuzimamo obavezu da ažuriramo, menjamo ili razjašnjavamo informacije u Službi ili na bilo kom povezanom vebsajtu, uključujući, bez ograničenja, informacije o cenama, osim kako to zahteva zakon. Ne treba uzimati nijedan određeni datum ažuriranja ili osvežavanja koji se primenjuje u Usluzi ili na bilo kojoj povezanoj web lokaciji kako bi pokazao da su sve informacije u Usluzi ili na bilo kojoj povezanoj veb lokaciji izmenjene ili ažurirane.

– ZABRANJENO KORIŠĆENJE

Pored drugih zabrana utvrđenih zakona pružanja usluge, zabranjeno vam je korišćenje web stranice ili njenog sadržaja u bilo koje nezakonite svrhe; tražiti druge da vrše ili učestvuju u bilo kakvim nezakonitim radnjama; da krši bilo koje međunarodne, savezne, pokrajinske ili državne propise, pravila, zakone ili lokalne uredbe; da krši ili krši naša prava intelektualne svojine ili prava intelektualne svojine drugih; uznemiravanje, zloupotrebu, uvredu, povredu, klevetu, klevetu, omalovažavanje, zastrašivanje ili diskriminaciju na osnovu pola, seksualne orijentacije, religije, etničke pripadnosti, rase, starosti, nacionalnog porekla ili invalidnosti; podnošenje lažnih ili pogrešnih podataka; da otprema ili prenosi viruse ili bilo koju drugu vrstu zlonamernog koda koji će se ili se može koristiti na bilo koji način koji će uticati na funkcionalnost ili rad Usluga ili bilo koje srodne web stranice, drugih web lokacija ili Interneta; da prikuplja ili prati lične podatke drugih; spam, phish, pharm, izgovor, pauk, puzanje ili struganje; za bilo kakve nepristojne ili nemoralne svrhe; ili ometanje ili zaobilaženje sigurnosnih karakteristika Usluge ili bilo koje srodne web stranice, drugih web lokacija ili Interneta. Pridržavamo pravo da prekinemo vaše korišćenje Usluge ili bilo koje povezane web stranice zbog kršenja bilo koje od zabranjene upotrebe.

– ODRICANJE GARANCIJE; OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Ne garantujemo, ne zastupamo ili garantujemo da će vaša upotreba naše usluge biti bez prekida, blagovremena, sigurna ili bez grešaka.

Ne garantujemo da će rezultati koji se mogu dobiti korišćenjem usluge biti tačni ili pouzdani.

Slažete se da možemo povremeno ukloniti uslugu na neodređeno vreme ili otkazati uslugu u bilo koje vreme, bez da vas obavestimo.

Izričito se slažete da je korišćenje ili nemogućnost korišćenja usluge na vaš jedini rizik. Usluga i svi proizvodi i usluge koji vam se isporučuju putem usluge (osim kako je to izričito navedeno) pružaju se „kakvi jesu“ i „kako su dostupni“ za vašu upotrebu, bez ikakvog zastupanja, garancije ili bilo koje vrste, bilo izričite ili podrazumevano, uključujući sva podrazumevana garancija ili uslove prodavnosti, prodajni kvalitet, podobnost za određenu svrhu, trajnost, titulu i ne kršenje pravila.

mnmuskagarderoba.rs, ni u kojem slučaju, naši direktori, službenici, zaposleni,neće biti odgovorni za bilo kakvu povredu, gubitak, potraživanje ili bilo koje direktno, indirektno, slučajno , kaznene, posebne ili posledične štete bilo koje vrste, uključujući, bez ograničenja izgubljeni profit, izgubljeni prihod, izgubljenu uštedu, gubitak podataka, troškove zamene ili bilo kakvu sličnu štetu, bilo da je zasnovano u ugovoru, odšteta (uključujući nepažnju), stroga odgovornost ili na bilo koji drugi način, proizišli iz vaše upotrebe bilo kog servisa ili bilo kog proizvoda nabavljenog korišćenjem usluge, ili bilo kojeg drugog zahteva koji je na bilo koji način povezan sa vašom upotrebom usluge ili bilo kojeg proizvoda, uključujući, ali bez ograničenja, bilo kakve greške ili propuste u bilo kojem sadržaju ili bilo kakvom gubitku ili oštećenju bilo koje vrste nastale kao rezultat korišćenja usluge ili bilo kojeg sadržaja (ili proizvoda) koji je objavljen, prenesen ili na drugi način dostupan putem usluge, čak i ako se obaveštava o njihovoj mogućnosti. Budući da neke države ne dozvoljavaju isključenje ili ograničenje odgovornosti za posledičnu ili slučajnu štetu u takvim državama, naša odgovornost će biti ograničena na maksimalni nivo dozvoljen zakonom.

– OBAVEZA

Saglasni ste da obeštetite, branite i držite bezopasne mnmuskagarderoba.rs i naše roditelje, partnere, službenike, direktore, agente, izvođače, davaoce usluga, dobavljače usluga, podizvođače, dobavljače i zaposlene, bezopasne od bilo kojeg zahteva, uključujući razumne odvetničke naknade, koje je uputila bilo koja treća strana zbog ili proizilaze iz vašeg kršenja ovih Uslova pružanja usluge ili dokumenata koje sadrže u referenci ili zbog vašeg kršenja bilo kog zakona ili prava treće- žurka.

– PRESTANAK

Obaveze i obaveze strana koje su nastale pre datuma raskida preživeće raskid ovog ugovora u sve svrhe.

Ovi uslovi usluge su na snazi ukoliko ih i vi ne ukinete i dok ih ne ukine. Možete u bilo kom trenutku otkazati ove Uslove pružanja usluge tako što ćete nas obavestiti da više ne želite da koristite naše usluge ili kada prestanete da koristite našu web lokaciju.

Ako po našoj isključivoj presudi ne budete poštovali ili sumnjamo da niste ispunili bilo koji uslov ili odredbu ovih Uslova pružanja usluge, mi takođe možemo raskinuti ovaj ugovor u bilo koje vreme bez prethodne najave i ostaćete odgovorni za sve dospele iznose do i uključujući datum raskida i u skladu sa tim može vam odbiti pristup našim uslugama.

– CELI UGOVOR

Neuspeh od nas da izvršavamo ili ne primenimo bilo koje pravo ili odredbu ovih Uslova pružanja usluge neće predstavljati odricanje od takvog prava ili odredbe.

Ovi Uslovi pružanja usluge i bilo koja pravila ili pravila rada koja smo objavili na ovoj veb stranici ili u vezi sa Uslugom predstavlja ceo ugovor i razumevanje između vas i nas i upravljate vašim korišćenjem Usluge, zamenjujući sve prethodne ili istodobne sporazume, komunikacije i predloge. , bilo usmeno ili pismeno, između vas i nas (uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koje prethodne verzije Uslova pružanja usluge).

Bilo kakve nejasnoće u tumačenju ovih Uslova pružanja usluge neće se tumačiti protiv stranke koja je sastavila dokument.

– UPRAVLJANJE ZAKONOM

Ovi Uslovi usluge i svi posebni ugovori kojima vam pružamo Usluge će se regulisati i tumačiti u skladu sa zakonima Srbije.

– PROMENE USLOVA USLUGE

Na ovoj stranici možete u bilo kom trenutku pregledati najnoviju verziju Uslova pružanja usluge.

Zadržavamo pravo, prema vlastitom nahođenju, da ažuriramo, izmenimo ili zamenimo bilo koji deo ovih Uslova pružanja usluge objavljivanjem ažuriranja i promena na našoj web lokaciji. Vaša je odgovornost da periodično proveravate našu web lokaciju radi promena. Vaša kontinuirana upotreba ili pristup našoj web stranici ili Usluzi nakon objavljivanja bilo kakvih promena ovih Uslova pružanja usluge predstavlja prihvatanje tih promena.